O mne

img_8857Katarina vyrástla v malom meste Nováky. Jej vlohy, nadanie a vzťah k umeniu sa prejavili už vo veľmi mladom veku, keď vo veku piatich rokov začala navštevovať základnú umeleckú školu. Venovala sa hre na klavír a akordeón, a tiež spevu. Jej prvé tanečné kroky boli v súbore ľudového tanca. Keď mala Katarína 9 rokov, začala navštevovať tanečnú školu Xoana v Prievidzi, kde sa začala postupne formovať ako tanečník a dostala tu aj prvú príležitosť učiť už ako pätnásťročná.
Nasledovné roky boli pre Katarínu dôležité, pretože ju naučili tvrdej práci a disciplíne, keď popri strednej škole, ktorá bola zameraná na hotelový a gastronomický manažment, chcela napredovať a vzdelávať sa aj v tanci. Popri poobediach a víkendoch strávených v tanečnej sále hľadala Katarína aj ďalšie formy vzdelania na workshopoch a kurzoch mimo svojho mesta. To jej prinieslo možnosť tancovať v tanečnom súbore Novum v Topoľčanoch, kde Katarína pôsobila posledný rok pred ukončením stredoškolského vzdelania. Dôležitým medzníkom bolo prijatie na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, tu sa pre Katarínu otvorili mnohé ďalšie príležitosti.
Počas štúdia na vysokej škole sa Katarína zamerala na moderný a súčasný tanec, ktorý ju ovplyvnil v jej ďalšom umeleckom smerovaní a pohybovom vyjadrení ako tanečníka, ale i pedagóga. Absolvovala študijný pobyt vo Viedni a neskôr v New Yorku, kde naplno rozvíjala svoje interpretačné schopnosti. Venovala sa tu najmä súčasnému tancu a prístupu k pohybu, kontaktnej improvizácii, kompozícii, ale nebránila sa ani street a urban štýlom. Počas štúdia učila vo viacerých tanečných školách v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho štúdia istý čas pôsobila ako pedagóg na súkromnom konzervatóriu v Nitre a po získaní magisterského titulu pôsobí dodnes na Konzervatóriu v Bratislave a tiež na Konzervatóriu M. Belu v Banskej Bystrici, kde vyučuje jazzový a súčasný tanec.
img_5499Katarína aktívne pôsobí ako tanečník vo viacerých divadlách na Slovensku, a to v Divadle Nová Scéna a Tower Stage v Bratislave a tiež v Divadle A. Bagara v Nitre. Prvú príležitosť stáť na divadelných doskách získala účinkovaním v muzikály Ôsmy svetadiel. Ďalej prišiel muzikál Cigáni idú do neba, Tisícročná včela, Hairspray, Pokrvní bratia, Atlantída, Mačky a jej najobľúbenejším sa stal muzikál Rómeo a Júlia a súčasný muzikál v divadle Andreja Bagara v Nitre Povolanie pápež.

Katarína vidí svoju cestu vo vlastnom vzdelávaní, napredovaní a odovzdávaní svojho „know how“ ďalším umelcom, tanečníkom, tvorcom, ktorí sú rovnako odovzdaní a veria v to, čo robia. Katarína miluje svoju prácu tanečníka a pedagóga, je zástankyňou kreatívneho a interaktívneho prístupu k procesu tvorby a výučby, ktorý smeruje k vytváraniu spoločných hodnôt v umení i v živote.