Moja vízia

Mobilizovať , podnecovať a inšpirovať všetkých mladých ľudí. Myšlienka „move you“ by Katarína Hajsterová spočíva nie len v osobnej prezentácii, ale najmä v motivácii ďalších tanečníkov, hercov, umelcov i všetkých ľudí ísť si za svojim cieľom, rozvíjať sa, cestovať, naberať skúsenosti a žiť aktívny život. Move you sa zameriava na pohyb a aktivitu v akomkoľvek slova zmysle, mentálnom i fyzickom. Cieľom je podporovať rozvoj každého jednotlivca v akomkoľvek smere a tiež združovať a aktivizovať mladých ľudí vo vytváraní spoločných športových, pohybových a kultúrnych aktivít.