O nás
Občianske združenie Move-you vzniklo v roku 2017 a jeho činnosť nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti jeho zakladateliek Mgr.art. Simony Tonkovej a Mgr.art. Kataríny Matúšovej. To zahŕňa spoluprácu na rôznych tanečných a divadelných projektoch, bohaté zahraničné skúsenosti a dlhoročnú pedagogickú prax. Neustály zápal pre tanec, pohyb a chuť deliť sa o informácie prirodzene viedlo k orientácii na vlastné autorské projekty v oblasti súčastného tanečného umenia. Cieľom Move-you je vytváranie priestoru pre stret súčasného tanca vo všetkých jeho formách s odbornou i laickou verejnosťou, s tanečníkmi aj netanečníkmi, s pedagógmi tanca, športu, pohybu a iných príbuzných odvetví. Zameriavame sa na vzdelávacie a tvorivé aktivity v oblasti súčasného tanca, ktoré motivujú ľudí k šíreniu kultúrneho povedomia.
Sme autormi intenzívneho edukačného programu pre tanečníkov, ponúkame poradenstvo v oblasti edukácie a výučby súčasného tanca, ako i kariérne poradenstvo pre mladých formujúcich sa tanečných umelcov. Venujeme sa tiež autorským predstaveniam a performancii. Move-you podnecuje svojimi aktivitami nie len k vytváraniu kultúrno- spoločenských hodnôt, ale aj k zdravému rozvoju tela a osobnosti, k sebapoznaniu, k rešpetku a k tolerancii a v neposlednom rade k aktívnemu životnému štýlu.
Sledovať nás môžete na týchto sociálnych sieťach: